Lezingen

Experts komen aan het woord rondom het thema migratie die de basis kunnen vormen voor gesprekken en discussie.

Lezing Noemi Cascone, ECDPM

Titel: Understanding migration: keys facts and perspectives

Het festival wordt geopend door een lezing van Noemi Cascone, onderzoekers van het in Maastricht gelegen onderzoeksbureau ECDPM, European Centre for Development Policy Management. Zij bieden inzicht in hun kennis over migratie in brede zin en vluchtelingenstromen en motivatie vanuit Afrikaanse landen.

Zaterdag 19 oktober 19:30 – 20:30 Openingslocatie De Ruimte, SNS Petrus Regoutplein 3

Lezing Maurice Hermans, onderzoeker en schrijver

Titel: De noodzaak en waarde van nieuwkomelingen en arbeidsmigratie in krimpregio’s

Maurice Hermans zal de noodzaak en waarde van nieuwkomers en arbeidsmigratie bespreken vanuit het perspectief van het thema stad en urbanisme. Met Parkstad als gebied van expertise zal Hermans overeenkomsten met Maastricht belichten en stilstaan bij mogelijke perspectieven.

Zondag 20 oktober 16:00 – 17:00 Buurtcentrum Sint Pieter Pastoor Kribsweg 14a