Expo: I swear I heard this

Bij vertellingen bestaat er geen bewijs op papier en is er geen beeldmateriaal, je zult een ander op zijn woord moeten geloven. Elke toehoorder wordt vanzelf eigenaar van het verhaal en kan deze informatie doorgeven: een orale traditie die bijna alle culturen met elkaar delen. In I swear I heard this komen verschillende reconstructies samen in fictieve en informatieve vertellingen, die reflecteren op de mens en zijn omgeving, identiteit, beeldvorming en zeggenschap.

I swear I heard this, bestaat uit zes verhalen die worden afgespeeld op zes verschillende locaties in Maastricht. Elke locatie is gerelateerd aan het verhaal dat daar klinkt. Rondom het thema migratie zijn kunstenaars Abla elBahrawy, David Bernstein, Elke Uitentuis, Poku Mensah en de Onkruidenier (Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen) uitgenodigd een verhaal te vertellen. Binnen hun kunstenaarspraktijk adresseren zij het thema ‘migratie’ vanuit uiteenlopende invalshoeken.

David Bernstein

Blessings (2019)

David Bernstein werkt als kunstenaar veel met taal en performance. Hij heeft een oor voor eigenaardig- en bijzonderheden en plaatst deze in een nieuwe context om betekenislagen toe te voegen. In Blessings onderzoekt hij manieren om Joodse zegeningen te reconstrueren en opnieuw te interpreteren. Zegeningen zijn voor hem een manier om onze aandacht te richten op dagelijkse rituelen en ervaringen. Je kunt bepaalde eenvoudige momenten diepgang geven, zoals het moment van ontwaken. Ook kun je een zegening inzetten om levensvragen aan te snijden zoals, ‘wie ben ik?’, ‘waar kom ik vandaan?’ en ‘waar ben ik thuis?’ Deel van je cultuur en identiteit zijn erfelijk maar je kunt kiezen hoe je jezelf ermee verbindt. Naast de synagoge hoor je: Blessing for the Morning, Blessing for the Door, Blessing for the Night en Blessing for the Name. Indridi produceerde de beat en aanvullende zang is uitgevoerd door Sophia Holst.

Beide dagen 11:00 – 17:00 Synagoge Lantaarnpaal nabij Boogaardenstraat 37

Opoku Mensah

Wizard of the Dark Knight  (2019)

Voor Opoku Mensah is migratie een onlosmakelijk onderdeel van zijn kunstpraktijk. Hij heeft een contemplatieve praktijk en besteedt veel tijd aan denken en onderzoeken. Opoku onderzoekt begrippen van behoren en verplaatsen waarbij zijn Afrikaanse herkomst een belangrijk onderdeel vormt voor de ervaring van culturen, instituten en stigma. Als manier om te reflecteren op zijn ervaringen is het fictieve karakter Wizard of the Dark Knight ontstaan. Zijn verhaal begint bij zijn moeder en deelt het contrast tussen werkelijkheid en verwachtingen door beeldvorming over ‘het Westen’. Het bewegende lichaam wordt op een poëtische manier door hem uitgedrukt en klinkt op het Stationsplein: een locatie van aankomst en vertrek.

Beide dagen 11:00 – 17:00 Maastricht station Lantaarnpaal nabij Stationsplein 27

Urok Shirhan

The Post-National Anthems (2016-2019)

Het werk van Urok Shirhan onderzoekt de politiek van beeld, geluid en spraak in relatie tot (nationale) identiteit. In haar projecten gebruikt zij voornamelijk video, performance en tekst, vaak verweven met gevonden materialen en autobiografische verhalen. Recentelijk onderzoekt zij de stem en de tong in relatie tot taal, fonetiek, verplaatsing en assimilatie. Op de plek waar André Rieu elk concert traditiegetrouw afsluit met het Maastrichts volkslied, klinkt Urok’s The Post-National Anthems. In deze opname verbindt zij de herkomst van het huidige Iraakse volkslied met dat van de Noord-Amerikaanse bezetter, die het lied in 2003 invoerde, waarschijnlijk onwetend over de Palestijnse herkomst en gebruik ervan. In een remix, worden mogelijke samenstellingen van Irakese, Palestijnse, Nederlandse en Amerikaanse volksliederen en teksten door de kunstenaar geïntroduceerd en gezongen.

Beide dagen 11:00 – 17:00 Vrijthof, plaquette André Rieu Lantaarnpaal nabij Vrijthof 18

Elke Uitentuis

Labyrinth (2019)

Elke Uitentuis, is beeldend kunstenaar en mensenrechtenactivist. Zij is zeven jaar betrokken bij vluchtelingencollectief We Are Here. We Are Here zet zich in om de situatie van vluchtelingen in limbo te verbeteren en te agenderen. Samen met We Are Here maakte zij onder andere de theatervoorstelling Labyrinth – een participatieve voorstelling die de kafkaëske procedures die vluchtelingen in limbo ondergaan, inzichtelijk maakt. Vlak voor het Theater aan het Vrijthof leidt het verhaal van Elke je door de theatervoorstelling Labyrinth, waarbij ze het perspectief van maker en toeschouwer afwisselt. Ze deelt haar ervaringen en beweegredenen rondom de voorstelling waarbij je de aangrijpende boodschap en inhoud van de voorstelling en zijn urgentie ervaart.

Beide dagen 11:00 – 17:00 Theater aan het Vrijthof Lantaarnpaal nabij Vrijthof 47

De Onkruidenier (Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen)

Hier ontwaakt de zee (2019)

De Onkruidenier onderzoekt historische, culturele en potentiële transformaties van onze omgeving en het aanpassingsvermogen van mens, dier en plant. Door middel van veldwerk, het verzamelen van planten en daaraan verbonden verhalen onderzoeken zij oude en nieuwe manieren van classificeren om tot nieuwe interpretaties te komen. Kijk je goed om je heen, dan zie je de zee in het landschap, zeker hier in het uitloopgebied van de Jeker. Een beekdallandschap dat bekend staat om het typische Limburgse mergel: 70 miljoen jaar geleden ontstaan door sedimentatie van miljoenen kalkrijke overblijfselen van zee-organismen. De, dit jaar vroeg geoogste, suikerbieten groeien hier op de bodem van de oceaan.

Beide dagen 11:00 – 17:00 Gerooid bietenveld Lantaarnpaal nabij Cannerweg 344

Abla elBahrawy

Papyrus (2019)

Abla elBahrawy is een architect en onderzoeker uit Caïro, Egypte. Haar werk beweegt tussen architectuur, archeologie en kunst. Sinds 2010 werkt Abla aan een langlopend onderzoeksproject dat opgegraven huizen in Luxor, Egypte, en de nasleep van hun sporen onderzoekt. Een verzameling uitgekozen objecten worden gepresenteerd, waarvan de verhalen rond de opgravingen plaatsvinden als fysieke en/of metaforische sites. Daardoor probeert het project anekdotes over de dubbelzinnigheid van de praktijk van archeologie en kenniscreatie met elkaar te vervlechten. Momenteel werkt Abla aan het vijfde verhaal: The Fall of a Reed. Daarbij richt ze zich op het maken van papyrus en het verhaal van de ontwikkeling ervan. Van historisch materiaal tot hedendaagse productie, die samenhangt met fluctuerende interpretaties van nationaliteit en identiteit.

Beide dagen 11:00 – 17:00 Sappi Fabriek Lantaarnpaal nabij Biesenweg 16